فرم درخواست انجام پروژه های دانشجویی در رشته های مختلف در این قسمت قرارداده می شود.

انجام پروژه های دانشجویی توسط تیم ممتاز میهن پروژه پروژه های دانشجویی به بهترین نحو ممکن پیاده سازی و تحویل داده می شود.

هدف میهن پروژه کمک به شما برای انجام پروژهایتان و خارج شدن از سر درگمیست. تیم میهن پروژه با بهره گیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان اقدام به انجام پروژه های شما خواهد کرد و در کمترین زمان ممکن و قیمتی متناسب با حجم پروژه، پروژه را تحویل می دهد.

لازم به ذکر است که تیم میهن پروژه به هیچ وجه قصد اشا­ئه فرهنگ تن پروری دانشجویان را ندارد و به همین دلیل کارشناس مربوط موظف است که گام به گام دانشجو را از وضعیت انجام پروژه آگاه و بعضا نکاتی را به او آموزش دهد.
برای درخواست انجام پروژه، فرم ثبت پروژه را تکمیل نمایید.